Jäsenet
Jäsenlista sääntöjen alapuolella

YLIASTUJAT-yhdistyksen säännöt

NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on YLIASTUJAT ja kotipaikka Koski Tl.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää kolmiloikkakulttuurin kokonaiskuvaa Suomessa ja edistää sen asemaa muiden yleisurheilulajien joukossa sekä tukea henkisesti, valmennuksellisesti ja mahdollisuuksien mukaan taloudellisesti lahjakkaita suomalaisia kolmiloikkaajia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä levittämällä tietoutta kolmiloikasta yleensä ja sen harjoittelusta sekä järjestää harjoituksia, kilpailuja, juhlia sekä valistus- ja huvitilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi kutsutaan vähintään 15.81 metriä kolmiloikkaa vuoden 1988 jälkeen hypänneet ja 20 ikävuotta täyttäneet urheilijat.

Hallitus käsittelee sekä pituus- että kolmiloikkaajien jäsenanomuksia sukupuoleen katsomatta.

Kunniajäseniksi voivat liittyä edellä mainitun tulosrajan ennen vuotta 1988 hypänneet urheilijat. Kunniajäsenillä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet velvoitetaan suorittamaan yhdistykselle vuosittainen jäsenmaksu, joka on 30€/vuosi, ellei toisin vuosikokouksessa päätetä. Yhdistyksen kunniajäsenten jäsenmaksu on sama, ellei vuosikokouksessa toisin päätetä. Vuosikokouksessa päätetään myös liittymismaksun suuruudesta.

*************

Sratchers of Finland rs - rules
Käännös Stefan von Gerich

Name and home place
Official name Yliastujat and home place Koski TL, Finland

Purpose and quality of activities

The Society will promote the whole matter of the triple jump culture in Finland and make it`s status higher among other tarck & field events while aiding psycologically and by means of coaching - and when possible also economically support - talented Finnish triple jumpers.

To fulfill these tasks the Society works by enlightning and education in order to spread knowledge about common practice and work-outs while also arranging trainings, competitions, fiests, information and recreational events.

To support it´s activities the Society can obtain donations and testaments, own necessary fixed assets and also arrange by proper allowances lotteries and. collections of currence.

Members

As members will be called upon athletes who have cleared at least 15,81 meters in triple jump since the year of 1988 and who are of an age of at least 20 years.

The Board will decide on membership of both long jumpers and triple jumpers no matter the sex.

As honorary members one can join the Society if the minimal result claim 15,81 is obtained by an individual before the year of 1988. Honorary members have the same rights as the other members.

Members pay a yearly fee of 30 euros, unless stated otherwise in the yearly Board meeting. The fee of the Honorary members is the same unless stated otherwise by the yearly Board meeting which also decides the fee for joining the Society.

 *********

Finska övertrampare rf - regler
Käännös Stefan von Gerich

Namn och hemort
Officiellt namn Yliastujat och hemort Koski TL, Finland 

Verksamhetens kvalität och mening

Föreningens målsättning är att utveckla trestegskulturen i Finland och främja dens ställning bland andra fri-idrotts grenar samt stöda psykologiskt, träningsmässigt och om ekonomiskt möjligt finansiellt, begåvade finska trestegshoppare.

För att förverkliga sin målsättning utövar föreningen informations- och uppfostringsarbete genom att sprida vetskap om tresteg i allmänhet samt om dens träning och samtidigt ordna träningtillfällen, tävlingar, fester samt informations- och fritidstillfällen.

För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot doneringar och testament,  äga måttlig fast egendom samt ordna lotterier och penginsamlingar efter att behövliga rättigheter beviljats.

Medlemmar

Som egentliga medlemmar inkallar föreningen personer som klarat minst 15,81 meter i tresteg efter år 1988 och har fyllt minst 20 år.

Styrelsen behandlar medlemsansökningar av både läng- och trestegshoppare oberoende av kön.

Som hedersmedlemmar kan ansluta sig personer som klarat gränsen 15,81 tidigare än år 1988. Hedersmedlemmar har samma rättigheter som egentliga medlemmar.

Föreningens egentliga medlemmar betalar en årsavgift på 30 euro om inte årsmötet beslutar annorlunda. Hedersmedlemmarnas årsavgift är den samma om inte årsmötet beslutar annorlunda. I årsmötet besluts också om anslutningsavgiftens belopp.

För att förverkliga sin målsättning utövar föreningen informations- och uppfostringsarbete genom att sprida vetskap om tresteg i allmänhet samt om dens träning och samtidigt ordna träningtillfällen, tävlingar, fester samt informations- och fritidstillfällen.

För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot doneringar och testament,  äga måttlig fast egendom samt ordna lotterier och penginsamlingar efter att behövliga rättigheter beviljats.

 

Jäsenistö:
Mikko Levola 
Markku Rokala 
Tuomas Sallinen 
Esa Viitasalo 
Heikki Herva 
Timo Utriainen 
Timo Keronen 
Jari Lämsä 
Jari Aho   
Timo Ruuskanen 
Ari Kettunen
Johan Meriluoto

Janne Kinnunen 
Reima Venhe 
Jarno Poskela 
Janne Harju 
Mikael Inkeroinen 
Julius Anckar 
Antti Rintakoski
Aleksi Tammentie

Tuomas Kaukolahti

Topias Koukkula

Simo Lipsanen

Kristian Pulli

Arttu Tyystjärvi

Naisjäsen:

Ringa Ropo

Kunniajäsenet:

Stefan von Gerich 
Pentti Kuukasjärvi
Pertti Pousi   
Esa Tiainen
Jouko Niva 


Kunniapuheenjohtaja:
Esa Rinne